KRINGLOOPCENTRUM
Weert
Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website:

Voor alle duidelijkheid wijst de webshopeigenaar, hierna te noemen 'Kringloopcentrum Weert', ten aanzien van de website www.kringloopcentrumweert.nl u op het volgende:

De website
www.kringloopcentrumweert.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van "Kringloopcentrum Weert". Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van "Kringloopcentrum Weert". Deze toestemming is óók benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie en foto's van producten en/of artikelen zijn door "Kringloopcentrum Weert" met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aan de getoonde afbeeldingen en/of teksten kunnen dan ook geen rechten worden ontleent.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. "Kringloopcentrum Weert" behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige eerdere kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel "Kringloopcentrum Weert" alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is "Kringloopcentrum Weert" niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers op de website ofwel via internet verzonden worden.

Bepaalde externe (hyper)links op deze website die leiden naar websites buiten het gangbare domein van www.kringloopcentrumweert.nl, welke geen eigendom zijn van "Kringloopcentrum Weert", zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van www.kringloopcentrumweert.nl en vervalt hierbij direct onze aansprakelijkheid.

Hoewel "Kringloopcentrum Weert" uiterst selectief is ten aanzien van de links en websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door "Kringloopcentrum Weert" worden onderhouden, wordt afgewezen.

"Kringloopcentrum Weert" sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de externe website.

"Krinloopcentrum Weert" of diens eigenaar is ten alle tijden bevoegd deze disclaimer, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

HOME
Like ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Openingstijden
Routekaart
Contact
HomeWie zijn wij?Wat doen wij?Onze kringloopwinkelOpeningstijdenRoutekaartFoto'sVacaturesContactDisclaimer